تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول
با ما همراه باشید

فرصت‌های شغلی

صفحه اصلیفرصت‌های شغلی
فرصت‌های شغلی

اگر می خواهید تفاوت ایجاد کنید، می‌تونید برای صافیاد کار کنید.

ما امروز چالش های صنعتی فردا را بر عهده می گیریم. در صافیاد، ما همچنان مرزهای فناوری، نوآوری و تخیل را به پیش می‌بریم تا تغییرات مثبتی برای کسب‌وکار و کشورمان ایجاد کنیم. این کار آسانی نیست، اما ما معتقدیم که با افراد مناسب، اشتیاق و کنجکاوی، ممکن است.

مسئول دفتر
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شرایط مورد نیاز:
 • شرایط موردنیاز 1
 • شرایط موردنیاز 2
 • شرایط موردنیاز 3
 • شرایط موردنیاز 4
 • شرایط موردنیاز 5
 • شرایط موردنیاز 6
اکنون درخواست دهید
مدیر سیستم فناوری اطلاعات
شرایط مورد نیاز:
 • شرایط موردنیاز 1
 • شرایط موردنیاز 2
 • شرایط موردنیاز 3
 • شرایط موردنیاز 4
 • شرایط موردنیاز 5
 • شرایط موردنیاز 6
اکنون درخواست دهید
کارشناس فنی
شرایط مورد نیاز:
 • شرایط موردنیاز 1
 • شرایط موردنیاز 2
 • شرایط موردنیاز 3
 • شرایط موردنیاز 4
 • شرایط موردنیاز 5
 • شرایط موردنیاز 6
اکنون درخواست دهید
کارشناس فروش و بازاریابی
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شرایط مورد نیاز:
 • شرایط موردنیاز 1
 • شرایط موردنیاز 2
 • شرایط موردنیاز 3
 • شرایط موردنیاز 4
 • شرایط موردنیاز 5
 • شرایط موردنیاز 6
اکنون درخواست دهید
استعدادها

با برخی از ذهن هایدرخشان ما آشنا شوید

صافیاد
نفر سومکارشناس طراحی سازه
صافیاد
نفر دوممدیر پروژه شماره یک
صافیاد
نفر اول مسئول فناوری اطلاعات

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید