تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول
با ما همراه باشید
صفحه اصلیدرباره ما
درباره ما

شرکت صنعتی صافیاد
میراث نیکان در صنعت ایران

در سـال 1332 یــازده تــن از اســاتید دانشــگاه تهــران کــه بــه دلایــل وطــن دوسـتانه و احسـاس مسـئولیت اجتماعی خود از ادامه تدریس در دانشـگاه بازداشــته شــده بودنــد، بــا ایمــان بــه ایــن واقعیــت کــه اگــر در دانشــگاه نمیتواننـد دانـش و آموخته‌های آکادمیـک خـود را بـه جوانـان بـا اسـتعداد کشــور بیاموزنــد ولی میتواننــد از ایــن دانــش و تجربــه در پروژه‌های فنی و اجرائی کشور برای رشد و تعالی و آبادانی آن به طور عملی استفاده کرده و دانشگاه نوین دیگری بر پا سازند. ایشان با این فکر،شرکتی مهندسی را در زمینه‌ی اجرای پروژه‌‌های سـاختمانی و تأسیسـاتی پایه گذاری نمودند و نام آن را «یاد» گذاشـتند که مخفف و نشـانه‌ای بود از یازده اسـتاد دانشـگاهی کـه بنیانگـذاران آن بودنـد.

ایـن یـازده اسـتاد دانشـگاه عبـارت بودنـد از:
 • 01 – مهندس انتظام
 • 02 – مهندس مهدی بازرگان
 • 03 – دکتر بیژن
 • 04 – دکتر کمال‌الدین جناب
 • 05 – مهندس عبدالحسین خلیلی
 • 06 – دکتر یدالله سحابی
 • 07 – دکتر رحیم عابدی
 • 08 – مهندس منصور عطایی
 • 09 – دکتر محمد قریب
 • 10 – دکتر میربابایی
 • 11 – دکتر نعمت‌اللهی

هفت تن از بنیانگذاران شرکت یاد. با ترتیب از راست: مهندس انتظام، دکتر سحابی، دکتر عابدی، دکتر جناب، مهندس بازرگان، مهندس خلیلی، دکتر قریب در سال 1350 در باغ مهندس خلیلی.

صافیاد

کاهش مصرف انرژیو بازیافت حرارت

کاهش مصرف آب

ایجاد رفاه و امنیت بیشتربرای مشتریان

درباره شرکت صنعتی صافیاد بدانید

شرکت صنعتی صافیاد، به عنوان اولین تولید کننده انواع برج خنک کن و پیشگام در ساخت و نصب تجهیزات سرمایشی- گرمایشی در ایران، در جهت حفظ نام و اعتبار و ارزش های اخلاقی موسسان صدیق آن و اعتلای این سازمان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 کرده است و بر این اساس ارکان زیر را به عنوان خط مشی راهبردی خود معرفی و اهداف خود را بر مبنای این خط مشی طرح ریزی می کند:

آینده

شکل دهی به آینده صنعت در ایران

ماموریت

شرکت صنعتی صافیاد تاکید میکند که در ارتباطات سازمانی خود صریح و صادق است و با ابلاغ این ماموریت از کلیه پرسنل، به عنوان اعضای خانواده صافیاد، میخواهد که با الگو گرفتن از آن در مسیر تعالی این سازمان گام بردارند. فراهم آوردن محیطی پویا، پر انگیزه و آرامش بخش برای کارکنان و ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی پرسنل خلاق همچنین اعتماد به تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی در جهت ارتقاء منافع متقابل و فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیق و توسعه بیشتر در جهت به روزآوری تکنولوژی تولید و طراحی محصول ، ماموریت اصلی این مجموعه میباشد.

چشم انداز

شرکت صنعتی صافیـاد از طریـق برنامـه‌ی راهبـردی حال حاضر خود قصـد دارد در صنعـت تأسیسـات و تجهـزات حرارتی و برودتی، تبدیل به تولید کننده‌ی اول کشور با توانایی صدور کالا و خدمات به کشورها‌ی منطقه گردد.

همچنین گستر حضور دربازار و کسب سهم بیشتر از آن ، افزایش سود جهت ایجاد انگیزه و مشارکت هرچه بیشتر سهامداران در گستر سازمان از دیگر چشم انداز های حال حاضر مجموعه میباشد.

راهبرد
 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی آن
 • آموزش کارکنان در کلیه سطوح جهت استقرار فرهنگ کیفیت و نهادینه کردن آن
 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری
حمایت از ایده های نو

سرمایه‌گذاری برای طراحی و عرضه محصولات نوین و ایجاد تجربه و دانش در صنعت برای هموار کردن آینده‌ای بهتر.

شرکت صافیاد، از بدو تأسیس به همت بنیان‌گذار فقید خود، مرحوم مهندس بازرگان اقدام به تجهیز و راه اندازی یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه به منظور آزمون و تست سیستم‌ها و دستگاه‌هایی کرد که متناسب با نیاز و شرایط طراحی مصرف کنندگان و مشتریان طراحی و نمونه‌سازی می‌گردید. شرکت صافیاد موفق گردیده است از این طریق تعدادی محصول جدید به بازار عرضه و نام آن را به ثبت برساند.

صافیاد
صافیاد
صافیاد

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید