برج های خنک کن آبی

فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC

فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC

 برای ظرفیت های بالا مخصوصاً در مصارف صنعتی متوسط(مانند آب گردشی موتورخانه ها یا مبدلهای حرارتی کارخانجات شیمیایی و کوره ها) که سقوط بیشتر درجه حرارت آب مورد نظر باشد. طریقه ساده برج های مکعبی SC باعث افزایش جاگیری و قیمت برج می شود. در چنین مواقعی برج های ذوزنقه ای STC با ریزش قائم آب و وزش مختلط افقی و قائم هوا تعبیه شده است.(مشابه برج های 8600 مارلی)

pdf  فلزی ذوزنقه ای جریان متقاطع STC

برای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page