برج های خنک کن آبی

فلزی مکعبی سانتریفیوژ SCMC

فلزی مکعبی سانتریفیوژ SCMC

 برج های خنک کن سانترفیوژ صافیاد ظرفیت گردش آب از 1.5 الی 1230 لیتر در ثانیه را دارا می باشند.آب گرم از طریق نازلهای پاششی و سیستم توزیع آب روی سطوح خنک کننده توزیع می گردد. هوا از پایین به بالا (جریان مخالف با آب) روی سطوح خنک کننده جریان می یابد و باعث تبخیر قسمت کمی از آب می گردد. این تبخیر موجب خنک شدن آب باقیمانده می شود. آب باقیمانده می شود.آب خنک شده در تشت پایین دستگاه جمع آوری شده و به منبع گرم کننده آب باز می گردد.

pdf  فلزی مکعبی سانتریفیوژ SCMCبرای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page