برج های خنک کن آبی

فلزی مکعبی جریان متقاطع SC

فلزی مکعبی جریان متقاطع SC

برج های مکعبی متقاطع ساده مکعبی با برخورد عمود هوا و آب(cross flow) ساخته می شود.پروانه آن ها افقی بوده و در قسمت خروج هوا قرار دارد و بوسیله تسمه از یک موتور حفاظ دار که روی برج نصب شده است فرمان می گیرد. 

pdf فلزی مکعبی جریان متقاطع SC

برای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page