icons

نازل

نازل

پاشش یکنواخت و عدم رسوب گرفتگی از ویژگی های منحصر بفرد نازل های ویژه صافیاد است که بر اساس طرح هایی از شرکت های Brentwood و Marley و Baltimore با بهترین کیفیت در داخل کشور تولید می شوند.