icons

فن و الکتروفن

فن و الکتروفن

فن های کامپوزیتی با مقطع ایرفویل، وزن کم و راندمان بالا، هوادهی مورد نظر برای انواع برج های خنک کننده و کولر های هوایی را تامین و تولید می کنند. شرکت صافیاد توانایی تامین و تولید فن های محوری تا قطر 16 متر را با همکاری بزرگترین شرکت های سازنده فن در دنیا از جمله Howden، Cofimco، Hudson و ... را نیز دارد.