شرکت اذرقند نقده 

شرکت دهخدا

شرکت عوجان ایرانیان

شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد غرب آسیا

شرکت کربنات سدیم سمنان

شرکت گل گهر سیرجان

شرکت نفت ایرانول

مجتمع اسید سولفوریک مس سرچشمه 

زامياد 2                                                                          22 دستگاه برج خنک کن مدل SCMC-N-345

فجر گالوانيزه سپاهان                                                     ۴دستگاه مدل STC- 500/W و SC-72/W

صنايع شيميايي ايران                                                      6 دستگاه برج خنک کن مدل SMC-600

ماشين سازي اراک                                                         1 دستگاه برج خنک کن مدل STC-560

نورد و قطعات فولادي ايران                                             5 دستگاه برج خنک کن مدل  STC-500

کنسرسيوم شرکت­هاي سرمايه گذاري مس سرچشمه     4دستگاه برج خنک کن مدل SMFC-850

داروسازي فارابي                                                           2دستگاه برج خنک کن مدل STC-1000

شرکت سيمان زرين رفسنجان                                        1دستگاه برج خنک کن مدل SMC-1260

بيمارستان ميلاد                                                             18 دستگاه برج خنک کن مدل STC-560

بيمارستان معيري                                                           2 دستگاه برج خنک کن مدل SCMC-V-140

بيمارستان بقيه ا... العظم                                                2 دستگاه برج خنك كن مدل STC-560/W

بيمارستان آريا                                                                 1 دستگاه برج خنك كن مدل SC-72/W

شركت ملي نفت ايران                                                    4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-560/W

شركت داروپخش                                                            2 دستگاه برج خنك كن مدل SDC-750

دانشگاه شهيد چمران اهواز                                           1 دستگاه STC-500/W و 2 دستگاه STC-400/W

سازمان پزشكي قانوني                                                 2 دستگاه برج خنك كن مدل STC-350/W

مجتمع مسكوني پارك                                                    4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-670/W

وزارت مسكن و شهرسازي                                            3 دستگاه برج خنك كن مدل SC-130/W

شركت كنترل ولت (فرودگاه مشهد)                                4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-1000/W

پتروشيمي آبادان                                                            2 دستگاه برج خنک کن  مدل SFC-140

آلومينيوم سازي اراک                                                       2دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

سازمان صنايع هوا و فضا                                               3 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-330

ايريتک - پروژه چادرملو                                                   2دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

مپنا بويلر                                                                        2دستگاه SFC-210 و 1 دستگاه SFC-140

کيمياگستران اراک                                                          4دستگاه SFC-210  و 1 دستگاه SFC-610

شرکت نفت بهران، پکينگ                                               SPLASH2 دستگاه SFC-210  و 2 دستگاه  SFC-330

شركت فرآيند شيمي زنگان                                             6دستگاه برج خنك كن مدل SFC-210

شركت نستله ايران                                                         2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

دانشگاه شهيد چمران اهواز                                            2دستگاه برج خنک کن مدل SFC-330

شركت روغن نباتي ارجان نوين                                        2 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-210

شركت جام دارو                                                        3 دستگاه برج خنك كن مدلSFC-550 و SFC-95 و SFC-65

سازمان انرژي اتمي ايران                                               1 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-20

شركت صنايع شيميايي پتروايمن سپاهان                        3 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-560

شركت كويرتاير                                                               5 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-610

بيمارستان تامين اجتماعي شهريار                                  3 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-105

شركت زاگرس خودرو                                                     2 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-140

شرکت مهندسی توگا                                                      4 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-850

آستان قدس رضوي                                                         3دستگاه SZ-170-80 و  2 دستگاه SZ-200-100

شركت سايپا                                                                   5دستگاه زنت مدل SZ-125-55

شركت ايران خودرو خراسان                                             2دستگاه SZ-200-100 و  1 دستگاه SZ-250-125

مجتمع مسكوني نيروي دريايي                                       294 دستگاه SZ-50-20 و  36 دستگاه SZ-75-35

سازمان ميراث فرهنگي                                                  6 دستگاه SZ-75-35  و 1 دستگاه SZ-200-100

سازمان موقوفات يزد و كرمان                                          9دستگاه SZ-250-125 و 2 دستگاه SZ-175-85

گسترش و نوسازي صنايع ايران                                        1 دستگاه SZ-250-125 و 2 دستگاه SZ-175-85

دانشگاه صنعتي مالك اشتر                                             2 دستگاه SZ-250-115 و 1 دستگاه SZ-75-35

دانشگاه علوم پزشكي چهار محال و بختياري                    2  دستگاه زنت مدل SZ-250-125

اداره كل نوسازي مدارس استان چهار محال و بختياري      8 دستگاه SZ-85-40 و 2 دستگاه SZ-125-65 و        

3 دستگاه SZ-150-75 و 1 دستگاه SZ-175-85 و 1 دستگاه SZ-250-125

شركت زمزم شاهرود                                                      6 دستگاه زنت مدل SZ-400-200

بيمارستان ابن سينا مشهد                                               4 دستگاه زنت مدل SZ-250-125

اداره كل زندانهاي استان خراسان                                    2 دستگاه SZ-400-200 و 1 دستگاه SZ-250-125 و

1 دستگاه زنت مدل SZ-300-150

شركت آسفالت طوس                                                      1 دستگاه SZ-350-175 و 3 دستگاه SZ-300-150  

و 2 دستگاه SZ-200-100

شركت تنش سازه                                                            6 دستگاه SZ-150-75 و 2 دستگاه SZ-175-85 و 

 1 دستگاه SZ-125-65

شركت ساختماني بردپي                                                2 دستگاه SZ-125-55 و يك دستگاه SZ-150-70 و 

 4 دستگاه SZ-170-80 و يكدستگاه SZ-200-100

شركت فراسوي شرق                                                     4 دستگاه SZ-200-100 و 8 دستگاه SZ-300-150 و 

 2 دستگاه SZ-250-125

شركت بيرجند بهساز كوير                                                2 دستگاه SZ-200-100 و يك دستگاه SZ-150-75و

3 دستگاه SZ-350-175

شركت كلندپي                                                                 8 دستگاه SZ-50-20 و دو دستگاه SZ-100-45 و 

 3 دستگاه SZ-125-55 و يكدستگاه SZ-150-70 و يكدستگاه SZ-200-100

نوسازی مدارس لرستان                                                  8دستگاه SZ-150-75و1دستگاهSZ-175-85

نوسازی مدارس چهارمحال وبختیاری                                یک دستگاهSZ-85-40و2دستگاهSZ-125-65و

دستگاهSZ-175-85و3دستگاهSZ-150-75و 1دستگاهSZ-250-125

دبیرستان مفید                                                                3دستگاهSZ-200-100

نوسازی مدارس سمنان                                                   8دستگاهSZ-150-50

نوسازی مدارس سمنان                                                   8دستگاهSZ-150-50

نوسازی مدارس اصفهان                                                  1دستگاهSZ-125-65و6دستگاهSZ-150-75

نوسازی مدارس یاسوج                                                    1دستگاهSZ-125-65و1دستگاهSZ-175-85و

1دستگاهSZ-200-100و1دستگاهSZ-250-125

و . . .

تماس با ما

  • تهران - خیابان حافظ - خیابان غزالی پلاک ۹ طبقه دوم
  • ۰۲۱-۶۶۷۰۴۱۵۸ / ۰۲۱-۶۶۷۰۴۱۵۹

 

صافیاد در شبکه های اجتماعی

saphyad
saphyad
By
5.0 stars based on 35 reviews
Google | Google+

We have 11 guests and no members online